Levyjen yleisesti käytetty pintakäsittely
- Dec 27, 2017 -

Levyjen yhteinen pintakäsittely on:

(1) elektrolyyttistä

Elektrolyysillä saadaan mekaaniselle tuotteelle hyvä metallivaippa, jonka ohuempi paksuus vaihtelee muutamasta mikrasta kymmeniin mikrometreihin. Sen rooli on lähinnä koristeellinen suojaus, korjaus kulumisen lisäksi ja niin edelleen.


(2) jauheinjektio

Se on työkappaleen pinnoite, työkappaleen pinnoite päällysteen muodostamiseksi, tapa, sähköstaattinen sumutus ja niin edelleen. Saadun päällysteen korroosionkestävyys on erittäin hyvä.


(3) elektroforeettinen

Se on elektroforeettisen, jolloin työkappaleen pinta tuottaa maalikalvon, sen pääasiallinen jalostus metallilevyn pintakäsittely tiedät? Tarkoitus on, että päällyste on tasainen ja paksu, sileä ja sileä ja sen kovuus, tarttuvuus, korroosionkestävyys ja iskunkestävyys ovat parempia kuin muut päällystysprosessit. Lisäksi sillä on korkea hyötysuhde ja se voi toteuttaa automaattisen jatkuvan tuotannon. Se on kuitenkin myös puutteellisia, lähinnä hallinnointi on monimutkaisempaa, rakentamisen edellytykset ovat tiukat ja jätevedenkäsittely on myös toteutettava. Lisäksi se soveltuu kiinteän värin tuottamiseen.